Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek BD Farma

Zuidlaan 66

9630 Munkzwalm

Hoofdapotheker: Nicky Bertrand

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0458 341 331

Machtigingsnummer APB: 452701

Telefoonnummer: 055 49 98 62

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.